Houd de dromedaris
in Nederland

Korte samenvatting

Het adviescollege huis- en hobbydierenlijst heeft beoordeeld dat de dromedaris niet op de lijst staat, met name omdat deze onvoldoende gedomesticeerd zijn. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2024 geen dromedarissen meer geboren mogen worden in Nederland. Kamelenmelkerij Smits is wereldwijd een voorbeeld van hoe dromedarissen op een zo diervriendelijk mogelijke manier gehouden kunnen worden. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers om meer over deze vriendelijke dieren te leren en ze te aaien en foto’s te maken. Honderden mensen hebben baat bij de kamelenmelk van deze eenbultige kamelensoort. Vele medewerkers en zorgcliënten werken dagelijks met veel plezier met de dromedarissen. Ondanks dat diverse deskundigen hebben aangegeven dat de dromedaris al 5000 jaar gedomesticeerd is, komt de adviescommissie niet terug op haar standpunt. Daarom roepen we iedereen op om de petitie te tekenen om de dromedaris in Nederland te houden.

 

Klik hier om de petitie te tekenen! Alvast bedankt namens het hele team en alle kamelen van Kamelenmelkerij Smits

Statement Kamelenmelkerij Smits over

huis- en hobbydierenlijst

Op de nieuwe huis- en hobbydierenlijst die per 1 januari 2024 zal ingaan, is de dromedaris niet opgenomen. Deze lijst, waarop slechts 30 diersoorten van de ruim 300 zoogdieren staan, is bedoeld om dierwelzijn te verbeteren. Door de keuze voor slechts 30 zoogdiersoorten op de lijst, is er voor de overige diersoorten überhaupt geen mogelijkheid om dierwelzijn te verbeteren; zij mogen niet meer gefokt worden. De kameel en alpaca staan wel op deze lijst en behoren tot dezelfde familie (Camelidae). Het adviescollege huis- en hobbydierenlijst is van mening dat de dromedaris niet gedomesticeerd is, in tegenstelling tot deze andere dieren van dezelfde familie. Deskundigen op het gebied van domesticatie wereldwijd geven aan dat de dromedaris al 5000 jaar voor Christus gedomesticeerd is. Na diverse overleggen waarbij deze standpunten zijn ingebracht, wil het adviescollege haar mening niet wijzigen.

 

Dit besluit zorgt voor grote onzekerheid bij ons, Frank en Dorieke, eigenaren van Kamelenmelkerij Smits. Al ruim 15 jaar houden we eenbultige kamelen (dromedarissen) voor hun melkproductie. De dromedarissen produceren voldoende melk voor hun eigen kalfjes en voor ons, doordat we ze optimaal verzorgen. Jaarlijks kopen honderden mensen kamelenmelk op onze boerderij. De Food and Agricultural Organisation (FAO) stimuleert juist de productie van kamelenmelk vanwege haar goede eigenschappen. De melk voldoet aan de hoogste standaarden wereldwijd; de enige andere kamelenmelk die verkrijgbaar is in Europa komt van een grootschalige kamelenmelkerij in Dubai.

 

De dromedarissen houden we op de meest natuurlijke en diervriendelijke wijze, waarbij de kalveren bij de moederdieren blijven drinken, dieren in de wei lopen, stallen ruim zijn ingericht en ook het melkproces zo natuurlijk mogelijk verloopt. Er is wereldwijde belangstelling om te zien hoe onze kamelenmelkerij zich aangepast heeft aan de behoeften van de dieren. Daarnaast bezoeken jaarlijks duizenden toeristen het bedrijf om in aanraking te komen met deze vriendelijke dieren.

 

Het besluit om de dromedaris niet op de huis- en
hobbydierenlijst te zetten, is niet alleen gebaseerd op een onjuiste aanname over het al dan niet gedomesticeerd zijn van de dieren, maar negeert ook de succesvolle voorbeelden van houders van deze dieren. Het doel van de lijst, om
het welzijn van dieren te vergroten, wordt daarbij compleet genegeerd. Bovendien mogen ze in andere landen nog wel gehouden worden. Wij ondersteunen het doel
van de lijst en zijn daarin juist een voorbeeld wereldwijd van hoe dromedarissen gehouden kunnen worden. Daarom doen we een dringende oproep aan iedereen om dit bericht te delen/de petitie te ondertekenen/aandacht te vragen
om de dromedaris op de huis- en hobbydierenlijst te plaatsen en daarmee de kamelenmelkerij voort te kunnen zetten. 

 

Klik hier om de petitie te tekenen! Alvast bedankt namens het hele team en alle kamelen van Kamelenmelkerij Smits

De kamelen