28-01 Kalfje Nynke

Kameel Rianne is op 28 januari bevallen van een mooie meid!
Uit de lijst van namen, hebben we de naam Nynke gekozen.