22-01-2020 kalfje Thime (Tim)

Zou het dan nu toch echt gaan starten…er staan nog wel wat dames op de lijst die nog moeten bevallen….

Noortje was er daar 1 van en eindelijk is dan op 22 januari haar zoontje geboren.
Op de wachtlijst stond de naam Thime en we hebben op het moment ook een stagiair genaamd Tim, dus dat vonden we wel een mooie naam.